Политика за данните

Събиране и обработка на лични данни

Под лични данни се има предвид всичко, което спомага идентифицирането ти, такива данни са: име, телефонен номер, имейл адрес, град, пощенски адрес и други данни предоставени от теб, по твое желание в babybirth101.com. Можеш да ни предоставиш данни, когато: правиш поръчка на нашия уебсайт; когато се записваш за наше безплатно съдържание и/или безплатно обучение; когато изявиш желание за видовете сесии, които се провеждат от нас и когато оставяш отзив на нашия уебсайт. Давайки личните си данни при описаните по-горе случаи се съгласяваш да получаваш имейл съобщения свързани с актуални търговски оферти, информация за организиране на нови събития, кампании с маркетингово предназначение и др. 

Използване и съхраняване на личните данни

Личните ти данни ще се използват от babybirth101.com само във връзка с управлението на уебсайта, за предоставяне на специална информация или за комуникация с теб. babybirth101.com няма да продава или да търгува на трети страни твоите лични данни. Поверителността на личните ти данни се предпазва напълно като всеки, от служителите на babybirth101.com е задължен да спазва споразумение за поверителност на информация.

Свобода на избора

Ти решаваш какво предоставяш като информация за себе си на babybirth101.com. В случай, че решиш да не споделяш тази информация с babybirth101.com, то няма да имаш достъп до определени области на уебсайта.

Автоматично записвана информация

С влизането на нашата Уебстраница babybirth101.com, се записват автоматично(не чрез регистрация) някои общи данни(не лични данни) като Интернет браузър, средно прекарано време в сайта, разгледаните страници, броят на посещенията). Съответната събрана информация се използва, за да разберем колко е удобен и интересен нашият сайт и съответно да усъвършенстваме съдържанието и функционалността му. Събраните не лични данни не се изпращат на трети страни.

“Бисквитки”

„Бисквитките“ (cookies) наричаме малки текстови файлове, които временно се запазват на дисково пространство на компютъра ти и дават възможност на нашия сайт да идентифицира компютъра ти, когато отваряш нашата уебстраница babybirth101.com. babybirth101.com ползва „бисквитките“ само за да събира информация свързвана с използването на уебсайта.

Сигурност

babybirth101.com държи много на сигурността на личните ти данни. Данните ти се защитават прилежно от заличаване, загуба, фалшификации, манипулации и незаконен достъп или незаконно издаване.

Непълнолетни лица

Непълнолетни лица не трябва да споделят лични данни на уебсайта babybirth101.com без разрешението на своите родители или настойници. babybirth101.com в никакъв случай няма да събира лични данни, ако знае, че са собственост на непълнолетни лица, нито ще ги ползва или споделя на трети страни без да има разрешение.

Връзки към други Интернет сайтове

Тази декларация за защита на поверителността се отнася за уебсайта babybirth101.com Най-отдолу на страниците в сайта babybirth101.com може да има връзки към други уебсайтове, които не прилагат декларацията за защита на поверителността на babybirth101.com.

Получаване на бюлетин

Уебсайта ни предлага възможност да се присъединиш към нашия бюлетин. Данните, които предоставяш ще се използват само и единствено за изпращане на бюлетина. По всяко време можеш да прекратиш абонамента си, чрез предвидената възможност за отказ, която всеки имейл съдържа.

За да потвърдиш съгласие за обработка на личните ти данни за получаването на бюлетина е добре да се запознаеш с подробностите по долу.

Давайки своето съгласие  за регистриране в бюлетина, се съгласяваш  Импрес България ЕООД, ЕИК 205349335, наричани по долу babybirth101.com или Администратора, да използва предоставените от теб лични данни – име, град, електронна поща и IP адрес, за да изпраща бюлетина с предстоящи събития, нови статии, информационни видеа, книги или дейности на babybirth101.com. Имаш възможността да оттеглиш съгласието си за получаването на бюлетина по всяко време, като последваш линка за отписване, който можеш да го намериш в долната част на всяко съобщение.

babybirth101.com обработва личните данни като спазва законовата и подзаконовата нормативна уредба, приложима в България свързана със защита на личните данни, като също така включва и Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).

Обработка на лични данни, при изпращане на бюлетин

Твоите лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани от Администратора на основания: изричното ти съгласие (дадено при регистрирането в бюлетина) за обработване на твоите лични данни за целите и сроковете, посочени в настоящите правила, също така и изпращането на търговски съобщения под формата на бюлетин.

Твоите лични данни ще се използват от Администратора на територията на Република България и ще бъдат в безопасност. Същите данни ще бъдат предоставени на следните трети лица:  маркетинг платформата SendinBlue с цел изпращане на бюлетин съобщенията; социалните медии, където решиш да споделиш съдържанието на babybirth101.com; Google за целите на анализа където се предоставя IP адреса който използваш, Yandex за целите на анализа и Facebook за целите на анализа.

Твоите лични данни ще се съхраняват в електронен формат в съответствие със законовите изисквания за защита на личните данни (при които са взети допълнителни мерки за информационната сигурност ) в електронен регистър поддържан от Администратора, за не по-кратък период от минимално необходимия срок по закон след отписването ти.

Обработване на лични данни с цел покупка на услуги през уебсайта и посещение

Обработка на личните данни при записване за бъдещи събития, семинари, онлайн обучения, услуги и при посещение на уебсайта ни babybirth101.com.

Оставяне на отзив

На този уебсайт можеш да оставиш отзив (обратна връзка) за услугите предоставени от babybirth101.com, без да се налага да се записваш в нашия бюлетин или да се регистрираш в уебсайта. При оставяне на отзив, твоите лични данни се запазват в база от данни с цел за валидиране и възможност за по-добро обслужване.

Твоят отзив може да бъде публикуван в нашия уебсайт заедно с попълнената от теб информация (без да се публикува имейл адреса ти) и също така отзивът може да бъде видим публично в уебсайта в контекста на отзива.

В сайта ни (babybirth101.com) можеш да правиш онлайн поръчки, като тази услуга може да се ползва независимо дали имаш или нямаш профил в нашият сайт. Предоставените данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на направената поръчка  и информирането и дейностите нужни за осъществяване на събитието, семинара, онлайн обучението или услугата, за която е направена поръчката.

Моля преди да се регистрираш се запознай в подробности с това кои сме ние, нашите цели и сроковете в които обработваме личните ти данни.

babybirth101.com обработва личните данни като спазва законовата и подзаконовата нормативна уредба, приложима в България свързана със защита на личните данни, както и Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“), и не само.

Сключване на договор:

С натискането на бутон „Купи“, „Запиши ме“, „Записване“, „Изпращане“ и „Поръчване“ извършваш електронно изявление, с което сключваш договор с Нас при Условията описани в този документ и се задължаваш да ги спазваш. Преди натискането на бутона „Поръчване“ можеш да прегледаш и редактираш информацията вкарана от теб. Ти приемаш всички електронни изявления към babybirth101.com и електронните изявления от babybirth101.com към теб за подписани с обикновен електронен подпис описан в чл.3 параграф 10 от Регламента на Европейския Съюз  с номер № 910/2014, със силата на саморъчен подпис.

Давайки своето съгласие  за регистриране в бюлетина, се съгласяваш Импрес България ЕООД, ЕИК 205349335 наричани по долу babybirth101.com или Администратора, да използва предоставените от теб лични данни – име, фамилия, твоят адрес (град/село, държава), електронна поща и телефон за връзка. При желание от твоя страна за фактура е нужно твоето изрично съгласие изпратено на имейл адрес: hello_@ babybirth101.com , babybirth101.com да използва нужните данни за изготвянето на фактурата.

babybirth101.com допълнително запазва информацията при осъществяването на регистрация и съгласието с Условията (дата, час и IP адрес)., също така се запазва информация в лог файл в момента на изпращането на изявлението (без съдържанието му). Този Лог файл съдържа само фактическа информация на  осъществената активност и служи  за целите за наблюдение на безпроблемното функциониране на уебсайта. Файлът се запазва за период от 1 (една) година. Също така може да послужи за допълнително анализиране.

Цели на обработване:

Твоите лични данни ще бъдат обработвани и съхранявани с цел: сключването и изпълняването на договора свързан с реализирането на поръчката ти; за целите потребни за защита и прилагане на легитимните интереси на babybirth101.com и за спазването на законовите задължения на babybirth101.com.

Сключване и изпълнение на договор:

Необходима е обработката на твоите лични данни за: целта на сключване на договор между теб и babybirth101.com – при регистрация и/или създаване на акаунт; За целта на изпълнение на договора между теб и babybirth101.com – при комуникацията с теб по имейл адрес или телефон във връзка с предмета на сключения договор.

Легитимен интерес:

Възможно е обработването на личните ти данни във връзка със законните интереси на babybirth101.com като: поддържа и администриране на услугите на УЕБСАЙТА и осигуряването на безпроблемното му функциониране; разрешаване на възникнали спорове;  откриване и оправяне на технически или функционални проблеми; при откриване и/или предотвратяване на злонамерени действия; възможна комуникация с теб(по електронен път) във връзка с подобряването на Услугите или важни теми свързани с тях; осъществяване и защита на правата и законните интереси на babybirth101.com, включително и по съдебен ред.

Законови задължения:

Възможно е предоставянето и използването на личните ти данни във връзка със спазването на законовите задължения на babybirth101.com осъществяване на задълженията предвидени в закона за предоставянето или запазването на информацията при разпореждане постъпило от компетентни съдебни или държавни органи; осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи при изпълнение на законовите задължения на babybirth101.com; да те информира за обстоятелства, свързани с правата ти, с предоставяните Услуги, със защитата на данните ти и др.

Данните ти ще бъдат обработвани за не по-дълъг период от минималният срок необходим за тази цел след завършване на всичките активности по изпълнението на твоята поръчка. Нашият сайт има политика за запазване на резервни копия (Backups) за определен период от време с цел безпроблемното функциониране на услугите и осигуряване на механизъм срещу загуба на данни породени от технически първоизточник. Резервните копия се съхраняват за период от 90 дни.

Личните ти данни ще се обработват на територията на Република България, като няма да се предоставят на трети страни или лица, освен в случаите за анализ на уебстраницата, който ще се извършва от Google,Yandex и Facebook; за целта на имейл известяването, извършвано чрез SendinBlue и ако използваш плъгини или социални мрежи, които условия са описани по-долу.

Твоите лични данни е възможно да се предоставят на трети лица също и в следните случаи: ако това е предвидено в закон; изискано по подходящ начин от компетентните съдебни или държавни органи; при дадено категорично от теб съгласие за съответната цел; при наложителни обстоятелства за защитата на правата и законните интереси на babybirth101.com

Твоите лични данни ще се съхраняват в електронен формат в съответствие със законовите изисквания за защита на личните данни (при които са взети допълнителни мерки за информационната сигурност ) в електронен регистър поддържан от Администратора, за не по-дълъг период от минималният срок необходим за тази цел след завършване на всичките активности по изпълнението на твоята поръчка.

Правата ти:

Имаш право на достъп по всяко време до съхранените от Администратора твои лични данни и съответно да получаваш информация за тях.

Имаш право в случай на неточност и/или несъответствие да пожелаеш по всяко време коригиране или промяна на личните ти данни.

Запознат съм с моето задължение да информирам Администратора за всяко изменение в моите лични данни.

Имаш право да изискаш от Администратора ограничаване на обработване на личните ти данни или изтриването им.

Имаш право на възражения и жалби във връзка с обработването и съхранението на личните ти данни пред Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2., която е надзорен орган в Република България.

Можеш да възразиш срещу обработването на личните ти данни по всяко време въз основа на легитимния интерес и на основания свързани с конкретна ситуация.

При наличие на нарушаване на сигурността на твоите лични данни и ако има възможност това да предизвика висок риск за свободите и правата ти, ще те информираме в най-ранен срок.

Можеш да пожелаеш да получиш предоставените от теб и отнасящи се до теб лични данни, в структуриран и общоприет формат, които може да използваш по своя преценка.

Ако стане така че личните ти данни биват обработвани от нас по причина на дадено от теб съгласие за записване в нашият бюлетин или безплатно съдържание, имаш правото по всяко време да отмениш съгласието си.

За реализирането на всяко едно от правата ти описани по-горе  е необходимо да изпратиш молба(претенция) в свободен текст на електронна поща с адресат до babybirth101.com на имейл: [email protected] . Въпреки свободния текст на молбата е нужно да присъства следната информация:

  1. Твоето име, твоят адрес и допълнителни данни с които можем да те идентифицираме
  2. основанието на молбата или с други думи описанието на искането;
  3. Комуникацията е желателно да бъде по електронна поща както и действията по член 15 – 22 от Регламента ( ЕС ) 2016/679.

Ние използваме наши бисквитки.

За да направим посещението на нашия уебсайт атрактивно и да дадем възможност за използването на определени функции, в различни страници ние използваме така наречените бисквитки. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват на твоето устройство. Някои от използваните от нас бисквитки се изтриват в края на сесията на браузъра, т.е. след като го затвориш (така наречените бисквитки за сесия). Други бисквитки остават на твоето устройство и позволяват на нас или на нашите партньорски компании да разпознаваме твоя браузър при следващото ти посещение (така наречените постоянни бисквитки). Посредством бисквитките не може нито да се получи достъп до други файлове на компютъра ти, нито да се научи имейл адреса ти. Правното основание за обработка на лични данни при използване на бисквитки е чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква е) от GDPR.

Ние използваме „бисквитки“, в нашия сайт за да персонализираме съдържанието и да направим преживяването на нашият сайт по-лично и интересно. Също така те ни позволяват използването на определени функции. Те се съхраняват на устройството ти и са много малки като обем, някои от тях дори се изтриват след като затвориш браузъра или само нашият сайт. (с други думи когато приключиш сесията на браузъра). Те се наричат сесийни бисквитки. Има и бисквитки, които остават на устройството ти(постоянни бисквитки) и служат като идентификатор за да е по-лесно за нас или нашите партньорски компании да познаем твоят браузър при следващото ти посещение. Бъди спокоен чрез бисквитките не е възможно да се научи твоят имейл или да се придобие достъп до файловете на компютъра ти. Обработваме личните данни чрез бисквитки на основание чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква е) от GDPR.

Самите бисквитки биват запаметявани на устройството ти и имаш възможността да ги контролираш чрез интернет браузър настройките си. Можеш да изтриеш вече запазените бисквитки дори и ръчно. Ако деактивираш бисквитките за уебсайта ни е възможно да не можеш да ползваш напълно уебсайта с всички функции.

Контролиране на бисквитките в твоят браузър

Можеш да прекратиш събирането от нас на информация за твоите посещения и анализирането и по всяко време.

За да прекратиш събирането на информация можеш да се обърнеш към техническата документацията на твоят браузър, следвайки стъпките в него. Важно е да знаеш, че бисквитките изпълняват функциите, за които са създадени само от конкретен браузър.

Предоставяне на лични данни на трети лица

Анализиране на уеб страницата с Google Analytics

За анализ на уебсайта използваме Google Analytics. Този анализ използва бисквитки, което от своя страна позволява анализирането на твоят престой и активност на уебсайта. Данните събрани от анализа от твоето използване на сайта обикновено се изпращат към Google сървъри позиционирани в САЩ.

Специална настройка наречена “Анонимизарн IP“ осигурява, че вашият IP адрес ще е премахнат от информацията, изпратена към сървърите в САЩ. Google се грижи IP адреса събран в държавите членки на ЕС или в други държави (страни по споразумението за Европейско икономическо пространство) да бъде отрязан още преди да бъде изпратен до САЩ. Възможно е в определени случай премахването на IP адреса от твоите данни да се извърши директно в САЩ. Използването на Google Analytics служи на babybirth101.com за подобряване на функционалността и развитието на уебсайта. Вашия IP адрес използван от Google Analytics, няма да бъде присъединен към други данни от Google.

Условията на Гугъл за ползване и защита на данните можеш да намериш на следния линк:

https://www.google.com/analytics/terms/bg.html

Обработваме личните данни чрез бисквитки на основание чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква е) от GDPR.

Анализиране на уеб страницата с Yandex.Metrica

За анализ на уебсайта използваме Yandex.Metrica Собственост на YANDEX LLC, дружество, учредено по силата на руското законодателство, със седалище, регистрирано на ул. „Льва Толстого“ № 16, Москва 119021, Русия (“YANDEX” LLC). За потребители в Европейското икономическо пространство (ЕИП) или Швейцария, Яндекс се представлява от финландското си юридическо лице, Yandex Oy, дружество, учредено съгласно финландския закон, с офис, регистриран в Moreenikatu 6, 04600 Mantsala, Финландия.. Този анализ използва бисквитки, което от своя страна позволява анализирането на твоят престой и активност на уебсайта. Данните събрани от анализа от твоето използване на сайта обикновено се изпращат към Yandex сървъри.

Специална настройка наречена “Анонимизарн IP“ осигурява, че вашият IP адрес ще е премахнат от информацията, изпратена към техните сървърите. Yandex се грижи IP адреса събран в държавите членки на ЕС или в други държави (страни по споразумението за Европейско икономическо пространство) да бъде отрязан още преди да бъде изпратен до САЩ. Използването на Yandex.Metrica служи на babybirth101.com за подобряване на функционалността и развитието на уебсайта. Вашия IP адрес използван от Yandex.Metrica, няма да бъде присъединен към други данни от Yandex.

Условията на Yandex.Metrica за ползване и защита на данните можеш да намериш на следния линк:

https://yandex.com/legal/metrica_eea_termsofuse/

Обработваме личните данни чрез бисквитки на основание чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква е) от GDPR.

Социалните мрежи и съответно техните плъгини

Имаме страници в социалните мрежи. Когато ни пишеш в тях, личните ти данни се използват само за целите на комуникацията на основание чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква е) от GDPR  – те не се споделят с трети страни. Компаниите собственици на социалните мрежи използват личните ти данни по техните правила за обработка на лични данни. Ние нямаме контрол и влияние върху тяхната обработка на личните данни.

Facebook плъгини които използваме на нашият уебсайт

На този уебсайт е инсталиран плъгин(плъгини) собственост на социалната мрежа Facebook. Повече информация за тях можете да намерите на следния линк:  https://developers.facebook.com/docs/plugins.

При посещение на нашият уебсайт и по-специално на страница от него в която има активиран такъв плъгин браузърът ти ще се свърже директно със сървърите на Facebook. Тези плъгини от своя страна ще изпратят информация от Facebook и ще я приложат на нашата уебстраница. По този начин Facebook научава, че браузърът ти е отворил нашия уебсайт на конкретната страница без значение дали имаш или нямаш профил, дали си се вписал в нея или не. IP адресът и още допълнителна информация се изпраща от браузърът ти до сървърите в САЩ на Facebook където се запазват. Възможно е Facebook да свърже  посещението ти на нашият уебсайт с твоят профил в социалната мрежа, ако си вписан в нея. При взаимодействие с Facebook плъгини информациите, като коментари или лайкове се запазват на сървърите на Facebook. Ние нямаме информация какво се изпраща като данни и как се използва от Facebook. За повече информация свързана с обработката на личните ти данни от Facebook можеш да намериш на следния линк: https://www.facebook.com/policy.php

Ако описаните по-горе данни засягат лични данни, основанието за обработката им е чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква е) от GDPR.

Youtube плъгин използван на нашият уебсайт

На този уебсайт е използван социален плъгин собственост на Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, който е свързан със социалната мрежа Youtube. Повече за плъгините на Уoutube можете да намерите на следния линк:  https://developers.google.com/youtube/

При посещение на нашият уебсайт и по-специално на страница от него в която има активиран такъв плъгин браузърът ти ще се свърже директно със сървърите на Гугъл. Тези плъгини от своя страна ще изпратят информация от Гугъл и ще я приложат на нашата уебстраница. По този начин Гугъл научава, че браузърът ти е отворил нашия уебсайт на конкретната страница без значение дали имаш или нямаш профил, дали си се вписал в нея или не. IP адресът и още допълнителна информация се изпраща от браузъра ти до сървърите в САЩ на Гугъл където се запазват. Възможно е Гугъл да свърже посещението ти на нашият уебсайт с твоят профил в социалната мрежа Youtube, ако си вписан в нея. При взаимодействие с Гугъл плъгини информациите, като коментари или лайкове се запазват на сървърите на Гугъл. Имай предвид че действията извършени през Google плъгините се публикуват в твоят профил в социалната мрежа Youtube и е видим за приятелите ти в социалната мрежа на Youtube. Ние нямаме информация какво се изпраща като данни и как се използва от Гугъл. За повече информация свързана с обработката на личните ти данни от Гугъл можеш да намериш на следния линк:  https://policies.google.com/privacy?hl=bg

Обработваме личните данни чрез използване на плъгини на основание чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква б) или буква е) от GDPR.

Използване на Twitter плъгин

На този уебсайт е използван Twitter социален плъгин собственост на Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, който е свързан със: социалната мрежа Twitter. Повече за плъгините на Twitter можете да намерите на следния линк:  https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites/overview.html

При посещение на нашият уебсайт и по-специално на страница от него в която има активиран такъв плъгин браузърът ти ще се свърже директно със сървърите на Twitter. Тези плъгини от своя страна ще изпратят информация от Twitter и ще я приложат на нашата уебстраница. По този начин Twitter научава, че браузърът ти е отворил нашия уебсайт на конкретната страница без значение дали имаш или нямаш профил, дали си се вписал в нея или не. IP адресът и още допълнителна информация се изпраща от браузъра ти до сървърите в САЩ на Twitter където се запазват. Възможно е Twitter да свърже посещението ти на нашият уебсайт с твоят профил в социалната мрежа Twitter, ако си вписан в нея. При взаимодействие с Twitter плъгини информациите, като коментари или лайкове се запазват на сървърите на Twitter. Имай предвид че действията извършени през Twitter плъгините се публикуват в твоят профил в социалната мрежа Twitter и е видим за приятелите ти в социалната мрежа на Twitter. Ние нямаме информация какво се изпраща като данни и как се използва от Twitter. За повече информация свързана с обработката на личните ти данни от Twitter можеш да намериш на следния линк:  https://twitter.com/privacy

Обработваме личните данни чрез използване на плъгини на основание чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква б) или буква е) от GDPR.

Използване на Instagram плъгини

На този уебсайт е използван Instagram социален плъгин собственост на Facebook 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”), който е свързан със: социалната мрежа за споделяне на видеа и снимки Instagram. Повече за плъгините на Instagram можете да намерите на следния линк:  https://www.instagram.com/ и тук https://www.instagram.com/developer/embedding/

При посещение на нашият уебсайт и по-специално на страница от него в която има активиран такъв плъгин браузърът ти ще се свърже директно със сървърите на Instagram. Тези плъгини от своя страна ще изпратят информация от Instagram и ще я приложат на нашата уебстраница. По този начин Instagram научава, че браузърът ти е отворил нашия уебсайт на конкретната страница без значение дали имаш или нямаш профил, дали си се вписал в нея или не. IP адресът и още допълнителна информация се изпраща от браузъра ти до сървърите в САЩ на Instagram където се запазват. Възможно е Instagram да свърже посещението ти на нашият уебсайт с твоят профил в социалната мрежа Instagram, ако си вписан в нея. При взаимодействие с Instagram плъгини (като натискане на Инстаграм бутон) информацията се запазва на сървърите на Instagram. Имай предвид че действията извършени през Instagram плъгините се публикуват в твоят профил в социалната мрежа Instagram и е видим за приятелите ти в същата социална мрежа. Ние нямаме информация какво се изпраща като данни и как се използва от Instagram. За повече информация свързана с обработката на личните ти данни от Instagram/Facebook/ можеш да намериш на следния линк:  https://help.instagram.com/155833707900388/

Обработваме личните данни чрез използване на плъгини на основание чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква б) или буква е) от GDPR.

Технически мерки за защита

Сигурността на личните данни на нашите абонати и нашите клиенти е изключително важна за нас. Защитаваме ги от непозволен достъп или непозволени промени, разкриване или унищожаване на личните им данни. Предприели сме множество технически и организационни мерки за по-висока сигурност:

На нашият уебсайт се използва защитена криптирана връзка, през която твоите лични данни се събират.

Личните ти данни се събират чрез потвърждение – при въвеждане на лични данни в уебсайта ни, отбелязваш, че се съгласяваш да дадеш личните си данни и след това ги изпращаш.

Ревизираме регулярно методите за събиране, обработка и съхранение на личните данни и в това число на физическите мерки за сигурност.

Личните ти данни биват достъпвани в нашата организация само от оторизирани лица, чиито трудови роли изискват достъп до данните с цел изпълнението на активностите, за които са били събирани; данните се обработват или се предават на трети лица, за които си информиран и които спазват високи стандарти за информационната сигурност и сигурността на личните данни.

Всичките договори, които сключваме със служители и/или трети лица упълномощени да обработват личните ти данни,  имат включени договорни клаузи за поверителност.

Уведомление за промени

Промени в политиката ни за защита на личните данни ще бъдат съобщавани в декларацията за поверителност и на други места, където сметнем за уместно.