Раздел 2: Какво още може да се случи и как да се справим с болката?

Раздел 2: Какво още може да се случи и как да се справим с болката?

Photo by Pelayo Arbués / Unsplash

Видео курс "Подготовка за раждане"

Опитни акушерки и специалисти по раждането разкриват важни аспекти на бременността, техники за облекчаване на болката по време на раждане, и най-добрите практики за възстановяване след раждане. Старт Родител е създаден да осигури знания и увереност, необходими за спокойно и осъзнато родителство.

Гледай целия курс

Епизод 1. Облекчаване на болката

Тук ще ви запознаем с различните методи за облекчаване на болката по време на раждането, включително медикаментозни и немедикаментозни варианти.

Епизод 2. Интервенции по време на раждането

Обсъждаме различните медицински интервенции, които могат да се наложат по време на раждането, и как те могат да повлияят на вашето раждане.